CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn

Sản phẩm

Giới thiệu công ty

gtChào mừng bạn tới website của chúng tôi!

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa là đơn vị chuyên sản phẩm các loại sản phẩm bê tông công nghiệp có chất lượng cao với 40 năm kinh nghiệm trong ngành bê tông, đã tham gia nhiều công trình lớn và cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm bê tông cho thị trường.

Từ năm 1968 - 1978 là đơn vị duy nhất sản xuất và cung cấp các loại cột điện bê tông ly tâm tuừ 7,5m đến 20, phục vụ cho đường dây điện trung, hạ thế và các loại cột thông tin phục vụ cho công trình thông tin tín hiệu quốc gia tại các tỉnh phía Nam.
chi tiết

THÔNG TIN

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cô đông nội bộ (thành viên BKS).

BanCoPhieu.pdf

chi tiết

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (BKS).

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (BKS).

1) ...

chi tiết

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (BHC) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và ...

chi tiết

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

Sáng ngày 12/10/2017, ...

chi tiết

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (BHC-UpCom) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

...

chi tiết

Thay đổi nhân sự BKS và BĐH

Hội đồng quản trị công ty thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và Phó Tổng Giám đốc công ty. (01 ...

chi tiết